Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Moving bookmarks from Windows to Linux

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am new to Firefox as well as Linux and my laptop is running two hard drives, each dedicated to its own operating system, Windows and Linux. I created a Firefox account in Windows and was able to export all bookmarks from Chrome to the new account. The Linux version I'm using is Manjaro KDE and Firefox comes pre-loaded and so I logged in with my new account and chose import bookmarks from HTML, having exported from Windows Firefox bookmarks via HTML. I see no file on the receiving end? Any ideas? Thank You, Ron

I am new to Firefox as well as Linux and my laptop is running two hard drives, each dedicated to its own operating system, Windows and Linux. I created a Firefox account in Windows and was able to export all bookmarks from Chrome to the new account. The Linux version I'm using is Manjaro KDE and Firefox comes pre-loaded and so I logged in with my new account and chose import bookmarks from HTML, having exported from Windows Firefox bookmarks via HTML. I see no file on the receiving end? Any ideas? Thank You, Ron

Được chỉnh sửa bởi ronc vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Different programming languages use different file formats for storage.

Create a sync account on the system the bookmarks are on and select only bookmarks for now.

Later, add the other system to the sync.