Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ghép hình

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AKASH kUMAR

more options

bold text

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, you are correct throw in

  1. TabsToolbar .tabbrowser-tab .tab-content {
 font-weight: 800 !important; }

the css file you already made for tabs on the bottom and save it, and exit and restart firefox and it should have made the tab font bolder.