Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

user names and passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I believe the last Firefox "update" messed up my user names and passwords. I have tried to log in to pay two bills on line this morning and both times I couldn't log in. The box with the user name and/or password had black marks over them.

I believe the last Firefox "update" messed up my user names and passwords. I have tried to log in to pay two bills on line this morning and both times I couldn't log in. The box with the user name and/or password had black marks over them.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm very sorry about that. The first reply was a spammer. I've deactivated his forum account.