Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

security tools for firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Pls send a email for setting of security settings for firefox, obunto os

Pls send a email for setting of security settings for firefox, obunto os

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

kvr2806 said

obunto os

I think you mean: Ubuntu.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar.

Did you have a specific question or problem?