Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I get rid of the expanded search box in 75.0?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dcoo1

more options

I find the new expanded search bar annoying and unhelpful. Is there a way to revert it to how it was before?

Giải pháp được chọn

go to about:config and tweak these settings

browser.urlbar.openViewOnFocus browser.urlbar.update1 browser.urlbar.update1.interventions browser.urlbar.update1.searchTips

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

go to about:config and tweak these settings

browser.urlbar.openViewOnFocus browser.urlbar.update1 browser.urlbar.update1.interventions browser.urlbar.update1.searchTips

more options

Eve said

go to about:config and tweak these settings browser.urlbar.openViewOnFocus browser.urlbar.update1 browser.urlbar.update1.interventions browser.urlbar.update1.searchTips

That actually did fix my problem. I hit "No" by mistake.

Thanks.

more options

This is happening again with 77.0.1.

The referenced settings do not remove it.

Is there something else I can do?