X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

White line at the bottom of Streaming videos on Mac OS Mojave

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

Everytime i stream any type of video on Firefox on my macbook pro...i see a short white line at the bottom of my videos when i go in full screen mode...and its only on my mac...on my windows pc they are not there...i went to the apple store and they said it was a firefox thing and not a mac thing

Everytime i stream any type of video on Firefox on my macbook pro...i see a short white line at the bottom of my videos when i go in full screen mode...and its only on my mac...on my windows pc they are not there...i went to the apple store and they said it was a firefox thing and not a mac thing
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Ublock Origin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.