X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

FF Nightly offers userid(s) and password(s) that I want to remove. How can I do this?

Được đăng

When I begin to login to some sites I get a list of userids. Some are misspelled and I would like to remove them.

I left button poke in the userid box in the form and get a list of userids.

I'm using this version of FF Nightly: 74.0a1 (2020-01-18) (64-bit)

When I begin to login to some sites I get a list of userids. Some are misspelled and I would like to remove them. I left button poke in the userid box in the form and get a list of userids. I'm using this version of FF Nightly: 74.0a1 (2020-01-18) (64-bit)

Giải pháp được chọn

Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Delete (Mac=Shift Delete). Repeat as needed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4347 giải pháp 61136 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Delete (Mac=Shift Delete). Repeat as needed.

Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press '''Delete ''(Mac=Shift Delete). ''''' Repeat as needed.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Fred et. al.

This has worked perfectly!

Thank you SO MUCH for responding to my question so quickly.

I had done a search of the internet and found what I thought was the same question and tried that suggested solution without success. Perhaps it was for a different version of FF?

I'm a happy camper now.

Thanks again,

George...

Fred et. al. This has worked perfectly! Thank you SO MUCH for responding to my question so quickly. I had done a search of the internet and found what I thought was the same question and tried that suggested solution without success. Perhaps it was for a different version of FF? I'm a happy camper now. Thanks again, George...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
590 giải pháp 5663 câu trả lời
Được đăng

Hello George,

Would you be so kind as to mark FredMcD's post as Chosen Solution ?

It's the "Solved the problem" button to the right of his post.

Thank you in advance !

Hello George, Would you be so kind as to mark FredMcD's post as Chosen Solution ? It's the "Solved the problem" button to the right of his post. Thank you in advance !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4347 giải pháp 61136 câu trả lời
Được đăng

Glad to help. Safe Surfing.

Glad to help. Safe Surfing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.