X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why is Firefox making connections with the torproject network?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Được đăng

Hello,

Our team has noticed some inside to outside connections to the torproject.org network on a base install of Firefox 70. I cannot find any documentation on why this might be occurring other than the fact the the tor project and Mozilla have a fairly strong collaboration effort. Does anyone have information on what exactly is making these connections, I want to make sure it's all legitimate of course.

Any help is appreciated. Thank you.

Hello, Our team has noticed some inside to outside connections to the torproject.org network on a base install of Firefox 70. I cannot find any documentation on why this might be occurring other than the fact the the tor project and Mozilla have a fairly strong collaboration effort. Does anyone have information on what exactly is making these connections, I want to make sure it's all legitimate of course. Any help is appreciated. Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.