X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Top Sites default too wide, no longer wraps

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

Upgraded to 70 and the top sites page and icons are now too wide forcing a scroller on the bottom of the page instead of doing a wrap. Wrap worked great - search bar was visible in the window, and icons were probably 5 across with 3 rows.

Now they are 8 across and fixed, with the search bar area so wide it's cut off on the right.

I have my page already shrunk to 80% and I don't want to go smaller, but I also don't want to have to expand the window size each time either.

I tile windows on my monitor. This is a problem now. Any reason we can't go back to the automatic wrap and sizing?

I'm on mac using firefox 70.0.1

Anyone know a workaround? Thanks!

Upgraded to 70 and the top sites page and icons are now too wide forcing a scroller on the bottom of the page instead of doing a wrap. Wrap worked great - search bar was visible in the window, and icons were probably 5 across with 3 rows. Now they are 8 across and fixed, with the search bar area so wide it's cut off on the right. I have my page already shrunk to 80% and I don't want to go smaller, but I also don't want to have to expand the window size each time either. I tile windows on my monitor. This is a problem now. Any reason we can't go back to the automatic wrap and sizing? I'm on mac using firefox 70.0.1 Anyone know a workaround? Thanks!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.