X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Constantly getting 'Firefox not responding' errors.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
Được đăng

I'm running Windows 10, all my software is up to date. High speed connection. My wife and I are constantly getting 'Firefox not responding' error messages in our browsers on both computers. Have tried some of the recommended fixes, nothing works!

I'm running Windows 10, all my software is up to date. High speed connection. My wife and I are constantly getting 'Firefox not responding' error messages in our browsers on both computers. Have tried some of the recommended fixes, nothing works!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.