X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have windows 8.1 and need to pin my webpages to the start screen how is this done?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
Được đăng

windows 8.1 runs from a start screen with "Tiles" that link to apps, programs, and web sites. These tiles were easily created with ie11 but are not possible with Firefox. Help please

windows 8.1 runs from a start screen with "Tiles" that link to apps, programs, and web sites. These tiles were easily created with ie11 but are not possible with Firefox. Help please
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none that I now of

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.