X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

OSX Mojave guest under Fusion & VMWare tools, Firefox is unusable due to scaling issues

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

Running Mojave as a guest under VMware + VMWare tools to get HiDPI screen resolution. When I install & start Firefox it's scaled super-huge to the point where I can't zoom out enough to get to an address bar & look at about:config even if I knew what to change. This seems like a frequent problem but I've yet to find an answer...

Running Mojave as a guest under VMware + VMWare tools to get HiDPI screen resolution. When I install & start Firefox it's scaled super-huge to the point where I can't zoom out enough to get to an address bar & look at about:config even if I knew what to change. This seems like a frequent problem but I've yet to find an answer...
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi rmbracalente vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.