X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Здравствуйте, я потерял десяти значный код который давался при настройке аккаунта, после переустановки системы на моем ПК, как мне вернуть аккаунт?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
Được đăng

Здравствуйте, я потерял десятизначный код который давался при настройке аккаунта, после переустановки системы на моем ПК, как мне вернуть аккаунт? Доступ к аутентификатору Google так же утерян в связи с обновлением прошивки на моем телефоне (пришлось сделать сброс данных)

Здравствуйте, я потерял десятизначный код который давался при настройке аккаунта, после переустановки системы на моем ПК, как мне вернуть аккаунт? Доступ к аутентификатору Google так же утерян в связи с обновлением прошивки на моем телефоне (пришлось сделать сброс данных)
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Touch VPN

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.