X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Possible to use Windows Hello as the Master Password to secure Logins and Passwords?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

Now that Firefox supports Windows Hello, is it possible to use this feature as the "Master Passwords" to secure the saved logins/passwords?

Now that Firefox supports Windows Hello, is it possible to use this feature as the "Master Passwords" to secure the saved logins/passwords?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.