X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Random crash

Được đăng

bp-2ef9413e-c81e-41b0-9b95-da7030190726

bp-2ef9413e-c81e-41b0-9b95-da7030190726
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Tried Safemode but it didnt help either

Tried Safemode but it didnt help either
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8635 giải pháp 70627 câu trả lời
Được đăng

Hi Dober, sorry to hear about the crashes. I just don't see much explanation for it in that report:

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_RELEASE_ASSERT(mWorkerThread == GetCurrentVirtualThread()) (not on worker thread!)

Hmm...

Safe Mode was a good test. Could you share that crash report ID as well to see whether it has more information?

Do you notice any pattern related to particular sites, types of content, length of browsing, or time of day?

Hi Dober, sorry to hear about the crashes. I just don't see much explanation for it in that report: MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_RELEASE_ASSERT(mWorkerThread == GetCurrentVirtualThread()) (not on worker thread!) Hmm... Safe Mode was a good test. Could you share that crash report ID as well to see whether it has more information? Do you notice any pattern related to particular sites, types of content, length of browsing, or time of day?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17415 giải pháp 157312 câu trả lời
Được đăng

You can create a new profile to test if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

You can create a new profile to test if your current profile is causing the problem. See "Creating a profile": *https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles *http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Profile_issues If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.