X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Apple Magic Mouse backwards and forwards swipe gestures

Được đăng

Hi

Does anyone know if it is possible to get backwards and forwards two finger swipe gestures working with the Apple Magic Mouse? Swipe gestures using the Apple trackpad works for this, but the usual gestures for the Magic Mouse do not (both Safari and Chrome work as expected).

Currently on Firefox 68.0

Any help appreciated.

Thanks, Liam

Hi Does anyone know if it is possible to get backwards and forwards two finger swipe gestures working with the Apple Magic Mouse? Swipe gestures using the Apple trackpad works for this, but the usual gestures for the Magic Mouse do not (both Safari and Chrome work as expected). Currently on Firefox 68.0 Any help appreciated. Thanks, Liam
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

Got to the bottom of this myself: when swipe between pages is set as swipe left and right using two fingers in macOS preferences, the gesture works for backwards and forwards in Firefox; when this preference is set to use only one finger it does not. An update to resolve this would be useful, but at least I have worked out how to get gestures working in some form. Thanks, Liam

Got to the bottom of this myself: when swipe between pages is set as swipe left and right using two fingers in macOS preferences, the gesture works for backwards and forwards in Firefox; when this preference is set to use only one finger it does not. An update to resolve this would be useful, but at least I have worked out how to get gestures working in some form. Thanks, Liam
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.