X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do advertisers know my location?

Được đăng

I use Firefox on my iMac and I have all the privacy setting that I know of set up for private browsing but advertisers know my location. Can I prevent that?

I use Firefox on my iMac and I have all the privacy setting that I know of set up for private browsing but advertisers know my location. Can I prevent that?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

1Password

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Jeremy Sanders
  • Top 25 Contributor
11 giải pháp 142 câu trả lời
Được đăng

Hello,

Here is an article that will allow you to set up private browsing so that your location is no longer shared.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/does-firefox-share-my-location-websites

Hello, Here is an article that will allow you to set up private browsing so that your location is no longer shared. https://support.mozilla.org/en-US/kb/does-firefox-share-my-location-websites
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17344 giải pháp 156777 câu trả lời
Được đăng

A website can do a reverse DNS lookup to get your location. The accuracy depends on how your IPS reports your location (known location of the gateway).

You can use websites like these to see how your location is reported via a reverse DNS look up of your IP:

A website can do a reverse DNS lookup to get your location. The accuracy depends on how your IPS reports your location (known location of the gateway). You can use websites like these to see how your location is reported via a reverse DNS look up of your IP: *https://www.iplocation.net/ *https://whatismyipaddress.com/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I actually found a setting in Bing that shuts off ads believe it or not.

I actually found a setting in Bing that shuts off ads believe it or not.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks to those that replied.

Thanks to those that replied.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.