X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can you help me overcome a bug that has deliberately placed on my computer by cyber-crooks, or tell me who can help??

Được đăng

For many weeks now a weird block has been placed on my computer, initially followed by "Microsoft technicians" with Indian accents calling up and offering to "help," for a fee. I managed to find a way around this block, but today they have "upped the ante" and I can't get around it. Can you help or tell me where to go for help? I suspect this is beyond Comcast help.

For many weeks now a weird block has been placed on my computer, initially followed by "Microsoft technicians" with Indian accents calling up and offering to "help," for a fee. I managed to find a way around this block, but today they have "upped the ante" and I can't get around it. Can you help or tell me where to go for help? I suspect this is beyond Comcast help.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.8
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.74.2 for Mozilla browsers
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object
 • Picasa plugin
 • Shockwave Flash 24.0 r0
 • 5.1.30514.0
 • Npdsplay dll
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

skaparate 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

Hello!

This is unrelated to Firefox.

I would hire professional help (or the cops, if they can help) instead of asking here.

Hello! This is unrelated to Firefox. I would hire professional help (or the cops, if they can help) instead of asking here.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
 • Top 10 Contributor
471 giải pháp 4272 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello occihoff8, Please see : https://www.makeuseof.com/tag/just-hang-shouldnt-taunt-fake-tech-support-scammers/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
McCoy
 • Top 10 Contributor
471 giải pháp 4272 câu trả lời
Được đăng
Better than the above posted article : https://support.microsoft.com/en-us/help/4013405/windows-protect-from-tech-support-scams
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.