X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how to open a firefox browser through selenium 3.6.0 with another profile using Javascript

Được đăng

I would like to open firefox through selenium and upon file download, the file to be stored on another path other than the default, the downloads folder, automatically, without getting the prompt dialog.

This is can be done through configuring a new profile but I can't find any implementation example on the web.

Thank you in advance

I would like to open firefox through selenium and upon file download, the file to be stored on another path other than the default, the downloads folder, automatically, without getting the prompt dialog. This is can be done through configuring a new profile but I can't find any implementation example on the web. Thank you in advance

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Roland Tanglao
  • Administrator
72 giải pháp 783 câu trả lời
Được đăng

Hi tzifosPali

Thank-you for your question. This forum is for Firefox user questions. For Firefox developer and software development questions like this quiestion please ask on stackoverflow.com and tag it 'Firefox'

Cheers!

...Roland

Hi tzifosPali Thank-you for your question. This forum is for Firefox user questions. For Firefox developer and software development questions like this quiestion please ask on stackoverflow.com and tag it 'Firefox' Cheers! ...Roland