Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting an error message when I try to sign in

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 2g01UviG

more options

I reformatted my computer, and now I can't sign in to Firefox. It keeps giving me a message (for 2 days now): "unexpected error".

Giải pháp được chọn

Things should be back to normal now   -   would you try again please  ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

At the moment there's a Sync "Unexpected error' explosion going on.

'Called for help .......

more options

Giải pháp được chọn

Things should be back to normal now   -   would you try again please  ?

more options

mockros said

I reformatted my computer, and now I can't sign in to Firefox. It keeps giving me a message (for 2 days now): "unexpected error".

I have this problem too. Can somebody help?