Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

This was asked in 2011, but the solutions no longer apply to 2017 version. Please help me do this: Some websites I often use are hard to read in their own col

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

This was asked in 2011, but the solutions are not compatible with the present 2017 version. I routinely Override the colors specified by the webpages going back and forth between "Only with High Contrast Themes" and "Always". I'd like to create either a custom hot-key (preferred) or a menu bar toggle button to go back and forth between these two choices. The option chosen needs to be compatible with the latest version of FireFox. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I replied to your other version of the question... https://support.mozilla.org/questions/1192897