Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why has Firefox disabled Feedly?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Why has Firefox disabled Feedly icon on my toolbar AND also disabled some of the features of my Last pass icon?

It has something to do with Legacy - WHEN IS IT GOING TO BE FIXED ??

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1176248