Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Insecure Connection to CUHK website

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Why is the CUHK website not secured (https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/)? It was secured in both Chrome and IE.

Why is the CUHK website not secured (https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/)? It was secured in both Chrome and IE.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, the server isn't configured to serve the proper intermediate certificates need to chain its certificates to a trusted root authority. firefox will cache those intermediate certificates as it surfs along, so it depends on chance if it works on firefox (or actually if you have visited a site with the same intermediate certs that was set up correctly before).

it's up to the site owners to fix that problem...