Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I get Firefox ver 50.0 to re-install on my Mac computer?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to re-install Firefox ver 50.0 because one of my add on's (RoboForm) does not currently work with ver 51.0. They are supposedly working on an update.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

You can try to disable multi-process windows in Firefox to see if that makes the extension work.

You can disable multi-process tabs in Firefox by setting the related prefs to false on the about:config page.

  • browser.tabs.remote.autostart = false
  • browser.tabs.remote.autostart.2 = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

more options

Others have reported problems with RoboForm. Contact its support.