Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOS 10.12.1 File->Print->PDF->SavePDF goes to printer instead.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jchivian

more options

The latest Firefox seems unable to honor the PDF pull down options in the MacOS 10.12.1 print dialog. That is to say when selecting "Save PDF to iCloud", "Save PDF to Web Receipts", or "Send PDF via Messages" options, the document is instead printed on the default printer and no PDF file is created. This started with Firefox v50. Is anyone else having this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please note Firefox is the only application that behaves this way. Thunderbird v45.5.1 behaves correctly, as do all the other applications on my system.