X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My password doesn't work

Được đăng

Firefox NEVER sends the password change email after we request it ?

Firefox NEVER sends the password change email after we request it ?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.8 Safari/600.8.9

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60468 câu trả lời
Được đăng

What password are you talking about? Any username/password issues should be posted here with password in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors

What password are you talking about? Any username/password issues should be posted here with '''password''' in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors