Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there is no signon.overrideAutocomplete

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 425 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox will not remember my passwords. Looking on forums it asks to check the signon.overrideAutocomplete in about:config but it does not exsist ?

Giải pháp được chọn

Try these;

signon.autofillForms = true

signon.storeWhenAutocompleteOff = true

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Try these;

signon.autofillForms = true

signon.storeWhenAutocompleteOff = true

more options

Yep Found the first one and switched it to true. I'll give it a go. Thanks

more options

Thanks. It worked !

more options

Glad to help. Safe surfing.

P.S. Do the other as well.