Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is eeventmanager.app and why am I asked to allow or deny?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9399 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sashoto Seeam

more options

What is this? Please help me solve this annoying issue

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I think you have nothing to deal with Firefox here. This EEventManager.app comes with Epson printer / product. See this: https://discussions.apple.com/thread/3238604

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think you have nothing to deal with Firefox here. This EEventManager.app comes with Epson printer / product. See this: https://discussions.apple.com/thread/3238604