Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How may I move bookmarks _side_bar from right back to the left side?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Accidentally or after upgrade (I did not notice) I got bookmarks side bar at right part of FF window. Instead of default left side, where it was before.

How can I get bookmarks sidebar back to the left side? Where it is placed by default in other installations of FF.

Thank you.

P.S. I saw several answers about Ctrl+B. It is not the case. I can hide it and bring back. But I need it at left side instead of current location.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I believe you already asked this question here: https://support.mozilla.org/questions/1071000