X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How may I move bookmarks _side_bar from right back to the left side?

Được đăng

Accidentally or after upgrade (I did not notice) I got bookmarks side bar at right part of FF window. Instead of default left side, where it was before.

How can I get bookmarks sidebar back to the left side? Where it is placed by default in other installations of FF.

Thank you.

P.S. I saw several answers about Ctrl+B. It is not the case. I can hide it and bring back. But I need it at left side instead of current location.

Accidentally or after upgrade (I did not notice) I got bookmarks side bar at right part of FF window. Instead of default left side, where it was before. How can I get bookmarks sidebar back to the left side? Where it is placed by default in other installations of FF. Thank you. P.S. I saw several answers about Ctrl+B. It is not the case. I can hide it and bring back. But I need it at left side instead of current location.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Gecko Media Player 1.0.8Video Player Plug-in for QuickTime, RealPlayer and Windows Media Player streams using MPlayer
  • Mime Type x-skype for Skype Buttons

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Thông tin chi tiết

guigs 1072 giải pháp 11697 câu trả lời
Được đăng

I believe you already asked this question here: https://support.mozilla.org/questions/1071000

I believe you already asked this question here: [https://support.mozilla.org/questions/1071000]