Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When does support end for Windows Vista?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 18343 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have I.E. 9 set as my default browser & understand extended support will end in April, 2017 according to Microsoft. I have been unable to upgrade to Windows 7 on this P.C. & would like to know if there is any date set for Firefox Support as far as Windows Vista is concerned? I would like to set Firefox as my default browser if Vista will be supported for several more years if supported like it is now. What type of support will be offered, if any in the future?

Được chỉnh sửa bởi hgw53t vào

Giải pháp được chọn

A date hasn't been set. In fact WinXP SP2 & 3 are still supported by Mozilla for Firefox. I doubt if Mozilla support for Vista will end anytime in the near future.

Overall, Mozilla doesn't select arbitrary dates for ending OS support, the last to fall by the wayside was Windows 2000 over the need by Mozilla to update the program that was used to put together Firefox. The newer version just didn't support Windows 2000 or WinXP and WinXP SP1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

A date hasn't been set. In fact WinXP SP2 & 3 are still supported by Mozilla for Firefox. I doubt if Mozilla support for Vista will end anytime in the near future.

Overall, Mozilla doesn't select arbitrary dates for ending OS support, the last to fall by the wayside was Windows 2000 over the need by Mozilla to update the program that was used to put together Firefox. The newer version just didn't support Windows 2000 or WinXP and WinXP SP1.