Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube full-screen close after I pause it and click on my second monitor.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Hi,

I haven't founded a way to do this so I ask here what to do.

My Problem is when I watch a Flash video on full-screen (like YouTube) and I pause it. It will close the full-screen mode and goes to the normal view when I click somewhere in the second monitor.

I want to be able to pause the video on full-screen mode and still be able to work on my second monitor without closing it off to the normal view. I am able to keep watching in full-screen mode when the video is playing while working on my second monitor. But for example when I want to watch a tutorial, I like to pause the video to be able to follow what is going on without closing full-screen mode while working on the second monitor.

So as they being said, I would like to know how to fix this.

Best regards, KainKiller1993

Hi, I haven't founded a way to do this so I ask here what to do. My Problem is when I watch a Flash video on full-screen (like YouTube) and I pause it. It will close the full-screen mode and goes to the normal view when I click somewhere in the second monitor. I want to be able to pause the video on full-screen mode and still be able to work on my second monitor without closing it off to the normal view. I am able to keep watching in full-screen mode when the video is playing while working on my second monitor. But for example when I want to watch a tutorial, I like to pause the video to be able to follow what is going on without closing full-screen mode while working on the second monitor. So as they being said, I would like to know how to fix this. Best regards, KainKiller1993

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

HI KainKiller, Try modifying your dual monitor set up.

Another addon that might be helpful in Firefox is: