Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is this product have shell shock (CVE-2014-6271) vulnerability

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

There is world wide shell shock (CVE-2014-6271) vulnerability. Is there any impact on Firefox versions ?If yes, what are the versions effected this ? And what are the plans to deliver fixes for this vulnerabilities from Firefox ?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello ngoparaju, firefox is not affected by the mentioned vulnerability. https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/

more options

Thank you for the information..

more options

Correct, in response to the escalation tag, I confirmed with the security team that this has nothing to do with Firefox.

It was warned that the bash shellshock was more of a worry. However there [cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-1568] and https://www.mozilla.org/security/anno.../mfsa2014-73.html

Được chỉnh sửa bởi guigs vào