Sign up for Pocket with your Firefox account

Mở khóa thêm từ bộ Firefox: Đồng bộ hóa, Monitor, Relay và hơn thế nữa.

Bắt đầu ngay
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Pocket lets you save web pages and access them later. All you need is a free account. You can even use your existing Firefox account to sign up.

Sign up with your Firefox account

 1. Click the Pocket button to open the prompts to sign up.
  Fx88AddressBar-PocketButtonFx89Toolbar-PocketButton
 2. Click Sign up with Firefox (or sign up with your email address).
 3. The Firefox accounts page will open in a new tab. Follow the prompts to create a new account, or sign in with your existing Firefox account.
  New Firefox accounts: You'll receive a confirmation email when you sign up for a new account. Click on the link in the email to confirm that you own that email address.
 4. Once you've signed in, you're ready to save web pages to your Pocket list.
Existing Pocket users: The Pocket button works just like the add-on. Click Log in to sign in with your existing account. See Pocket support if you have problems logging in.

Problems signing up -- Sign Up loop

If you have increased privacy settings in Firefox, you may find yourself stuck in a loop when you click the Pocket button. If you are prompted to sign up even if you've already logged in, follow these instructions to add an exception for getpocket.com.

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. Click the Privacy & Security panel.
 3. Under History, choose Use custom settings for history in the drop-down list and uncheck Always use private browsing mode if it is check marked (you'll be prompted to restart Firefox).
 4. Click the Manage Permissions…Manage Exceptions… button in the Cookies and Site Data section.
 5. Enter getpocket.com in the Address of website field, then click Allow.
 6. Click Save Changes to finish.
If you prefer not to change your privacy settings, you can manually save a page to Pocket. See Pocket support for instructions.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm