Lightbeam extension for Firefox is no longer supported

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 08/10/2020 88% người dùng đã bình chọn điều này hữu ích
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Mozilla ended official support of the Lightbeam extension in October 2019 and has no plans to resume maintenance of it in the future.

Starting with Firefox 70, you can use Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop to discover what trackers have been detected and blocked by Firefox.

Table of Contents

History

Lightbeam, which was first published as an experimental release named Collusion, is an extension for Firefox and was released by Mozilla in 2013 to help users understand the array of first and third party companies people interact with every day across the Web.

Once installed, Lightbeam created a real-time visualization of the websites you visit and all third-party trackers active on those pages.

When the tracking reports were integrated with Firefox 70 as part of the Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop, Mozilla decided to end official support for the Lightbeam extension.

Source Code

The Lightbeam source code is freely available and distributed under the Mozilla Public License v. 2.0. You are welcome to fork this project.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm