Cửa sổ Tùy chọn - bảng Bảo mật

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Bảo mật thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Bảo mật' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến việc giữ cho phiên duyệt web của bạn được an toàn.240a3a9a04b03c2e73e82a89aef00f16-1246122336-191-1.jpg 240a3a9a04b03c2e73e82a89aef00f16-1246322972-953-1.jpg

 • Cảnh báo tôi khi có trang web cố cài các tiện ích: Firefox sẽ luôn đề nghị bạn xác nhận việc cài đặt tiện ích. Để tránh những thông báo cài đặt không được yêu cầu, Firefox sẽ cảnh báo bạn khi một trang web cố gắng cài tiện ích và chặn thông báo cài đặt. Để cho phép việc cài đặt từ một trang nào đó, hãy nhấn Ngoại trừ..., gõ tên trang, và nhấn Cho phép. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa cảnh báo trên tất cả các trang.
 • Tell me if the site I'm visiting is a suspected attack site: Check this tùy chọntùy chỉnh if you want Firefox to check whether the site you are visiting may be an attempt to interfere with normal computer functions or send personal data about you to unauthorized parties over the Internet.
 • Chặn các trang ác ý: Đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này nếu bạn muốn Firefox kiểm tra xem trang bạn đang vào có phải là một âm mưu xâm phạm chức năng máy tính thông thường hoặc gửi dữ liệu cá nhân của bạn đến những nơi không được phép trên Internet hay không.
  • Lưu ý rằng cho dù không thấy cảnh báo thì cũng không có gì có thể đảm bảo rằng trang đó là đáng tin.
 • Tell me if the site I'm visiting is a suspected forgery: Check this tùy chọntùy chỉnh if you want Firefox to actively check whether the site you are visiting may be an attempt to mislead you into providing personal information (this is often referred to as phishing).
 • Chặn các trang giả mạo: Đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này nếu bạn muốn Firefox kiểm tra xem trang bạn đang vào có phải là một âm mưu lừa bạn cung cấp thông tin cá nhân hay không (điều này thường được gọi là phising - lừa đảo trực tuyến).
  • Lưu ý rằng cho dù không thấy cảnh báo thì cũng không có gì có thể đảm bảo rằng trang đó là đáng tin. Nếu bạn gặp phải một trang "lừa đảo" chưa bị đánh dấu, vui lòng báo cáo về nó bằng cách nhấn lên trình đơn Help và chọn Báo cáo Trang web Giả mạo..., như đã giải thích trong tham khảo trình đơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem How the phishing and malware protection in Firefox works.


Mật khẩu

 • Ghi nhớ mật khẩu cho các trang: Firefox có thể lưu giữ an toàn các mật khẩu mà bạn nhập vào biểu mẫu web để giúp đăng nhập vào trang web dễ dàng hơn. Bỏ đánh dấu hộp kiểm này để không cho Firefox ghi nhớ mật khẩu của bạn.
  • Cho dù tùy chọntùy chỉnh này được chọn, bạn vẫn sẽ được hỏi có muốn lưu mật khẩu hay không khi bạn vào một trang nào đó lần đầu tiên. Nếu bạn chọn Không bao giờ cho Trang này, trang đó sẽ được đưa vào danh sách ngoại lệ. Để truy cập danh sách đó hoặc để xóa các trang trong đó, hãy nhấn lên nút Ngoại trừ....
 • Dùng một mật khẩu chính: Firefox có thể bảo vệ các thông tin nhạy cảm như mật khẩu đã lưu và chứng thư bằng cách mật hóa chúng bằng một mật khẩu chính. Nếu bạn tạo ra một mật khẩu chính, mỗi khi khởi động Firefox, chương trình sẽ hỏi mật khẩu đó trong lần đầu tiên nó cần để truy cập một chứng thư hay mật khẩu đã lưu. Bạn có thể thiết lập, thay đổi, hoặc xóa mật khẩu chính bằng cách đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này hoặc bằng cách nhấn lên nút Thay đổi Mật khẩu Chính.... Nếu một mật khẩu chính đã được thiết lập, bạn sẽ cần phải gõ nó để thay đổi hoặc xóa mật khẩu chính đó.
 • Saved Passwords...: You can manage saved passwords and delete individual passwords by clicking the Saved Passwords... button.


Thông điệp Cảnh báo

Nhấn lên nút Thiết lập… để cấu hình các cảnh báo bảo mật mà Firefox hiển thị khi bạn duyệt web.

Hộp thoại Cảnh báo Bảo mật

 • Tôi sắp sửa xem một trang đã được mã hóa: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox sẽ cảnh báo bạn mỗi khi bạn sắp sửa xem một trang đã được mã hóa.
 • Tôi sắp sửa xem một trang dùng mã hóa cấp thấp: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox sẽ cảnh báo bạn mỗi khi bạn vào một trang dùng mã hóa cấp thấp.
 • Tôi chuyển từ một trang được mã hóa sang một trang không được mã hóa: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox sẽ cảnh báo bạn mỗi khi bạn di chuyển từ một trang được mã hóa sang một trang không được mã hóa bằng việc ấn lên liên kết trong trang, chọn một trang đánh dấu hoặc gõ địa chỉ mới vào trong thanh địa chỉ.
 • Tôi gửi thông tin chưa được mã hóa: Khi tùy chọntùy chỉnh này được chọn, Firefox sẽ cảnh báo bạn mỗi khi bạn gửi dữ liệu thông qua một biểu mẫu không được mã hóa.
 • Tôi sắp sửa xem một trang được mã hóa nhưng chứa một số thông tin không được mã hóa: Khi tùy chọntùy chỉnh được chọn, Firefox sẽ cảnh báo bạn khi trang bạn đang vào chứa hỗn hợp các nội dung được mã hóa và không được mã hóa. Nếu một trang được mã hóa chứa dữ liệu không được mã hóa, bạn nên xác thực định danh của trang bạn đang xem trước khi nhập các dữ liệu nhạy cảm.
[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support