How the phishing and malware protection in Firefox works

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Firefox 3 and later contains built-in Phishing and Malware Protection to help keep you safe online.

For information on how the phishing and malware protection in Firefox works, please read the Mozilla.com Firefox Phishing and Malware Protection page.

Những người dùng đã giúp viết bài này: Underpass. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.