Troubleshooting

Fix slowness, crashing, error messages and other problems

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைத்தால் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம்

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைப்பதன் மூலம் மெதுவான செயல்பாடுகள்,சிதைவுகள்,தேவையற்ற கருவிபட்டைகள் தேடல் கடத்தி மற்றும் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம். நூற்குறிப்புகள் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் சேமித்து வைக்கப்படும்.

பாதுகாப்பான வலைத்தளங்களில் பிழை குறியீடு "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" தீர்க்கவும்

நீங்கள் HTTPS வலைத்தளங்களில் பிழை குறியீடு "SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER" பார்க்க வேண்டும் மற்றும் நீங்கள் அதை சரிபார்க்க முடியும் எப்படி ஏன் இந்த கட்டுரை விளக்குகிறது.

ஆங்கிலத்தில்

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More