வலைத்தளங்களில் உங்கள் விருப்பங்களை கண்காணிக்க பயன்படுத்துதும் குக்கீகளை இயக்குவும் மற்றும் முடக்கவும்

?Cookies நீங்கள் பார்வையிடும் இணையதளங்களின் மூலம் உங்கள் கணினியில் சேமிக்கப்படும் மற்றும் உள்நுழைவு நிலைகள் அல்லது தளத்தின் விருப்பங்கள் போன்ற தகவல்களை .கொண்டிருக்கும். இந்த கட்டுரை ...பயர்பாக்ஸில் குக்கீகளை எப்படி செயல்படுத்துவது மற்றும் எப்படி முடக்குவது என்பதைப் பற்றி விவரிக்கிறது.

How do I change cookie settings?

Note: Cookies are enabled by default in Firefox.

சரிபார்க்க அல்லது உங்கள் அமைப்புகளை மாற்ற :

 1. Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  Firefox சாரளத்தின் பட்டிப்பட்டையிலிருந்து, கருவிகள் தேர்வுசெய்து, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  பட்டிப்பட்டையிலிருந்து Firefox அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள்... தேர்வு செய்யவும்

  Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள திருத்து அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள் தேர்வு செய்யவும்

  பட்டி பொத்தானை சொடுக்கி New Fx Menu பின் தேர்வுகள்முன்னுரிமைகள் பொத்தானை சொடுக்கவும்.

  #

  Select the Privacy panel.

 2. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38

(#; PrivacyCookies ,நீங்கள் குக்கீகளினால் சிக்கல்கள் கொண்டால் ,Accept third party cookiesமேலும் அமைக்கப்படவில்லை Never.மேலும் தகவலுக்கு, Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers என்பதைப் பார்க்கவும்.

 1. சேமித்து வைக்க எவ்வளவு காலம் குக்கீகளை அனுமதிக்கப்படுகிறது என்று தேர்வு செய்யவும்.:
 2. சரி பொத்தானை சொடுக்கி தேர்வுகள் சாளரத்தினை மூடவும். மூடு பொத்தானை சொடுக்கி முன்னுரிமைகள் சாளரத்தினை மூடவும். முன்னுரிமைகள் சாளரத்தினை மூடவும்.

  about:preferences பக்கத்தினை மூடவும்.

  = இணையதளங்கள் குக்கீ பிழைகளை தெரிவிக்க =, .. #* வைக்கும் வரை:
  they expire: அது எந்த குக்கீ அனுப்பப்படும் என்று தளம் மூலம் அமைக்கப்படுகிறது அதன் காலாவதி தேதி , அடையும் போது ஒவ்வொரு குக்கீ நீக்கப்படும்?.
  I close Firefox: பயர்பாக்ஸ் மூடப்படும் போது உங்கள் கணினியில் சேமிக்கப்படும் குக்கிகள் நீக்கப் படும்.
  ask me every time:ஒரு வலைத்தளத்தின் மூலம் ஒரு குக்கீயை அனுப்ப முயற்சிக்கும் போதும் , மற்றும் நீங்கள் அதை சேமிக்க வேண்டுமா அல்லது இல்லையா என்பதை கேட்கும் போதும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு எச்சரிக்கை தொன்றும்.ஒரு வலைத்தளத்தில் நீங்கள் குக்கீகளை ஏற்க முடியாது என்று கூறி ஒரு பிழை செய்தி கொடுக்கிறது என்றால், Websites say cookies are blocked - Unblock them என்பதைப் பார்க்கவும்.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: FahimaZulfath.A. You can help too - find out how.