Wrong home page opens when I start Firefox - How to fix

Firefox Firefox Last updated: 06/17/2015 35% of users voted this helpful
Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
Mac and Linux users: This article applies to Windows only.

Some third-party software providers might change Firefox's shortcut so that the browser always opens their page. To prevent this from happening, make sure you decline any options to set your site preferences when installing or updating a third-party application.

If the wrong home page keeps opening even when you've taken steps to remove a toolbar that's taken over Firefox and restored your home page, try checking the Firefox shortcut:

  1. Right-click on the Firefox icon on your desktop or task bar, then click on Properties.
  2. In the Target: field, you'll see the web address that the software provider keeps telling Firefox to load when you open the browser (for example, "http://bitable.com"). Delete that web address and click OK to save your changes:
    hijacked shortcut

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer