Förslagslådan

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Vi vill ha din feedback!

Vi samlar in era omdömmen, läser era kommentarer och presenterar dem för Mozillas ingenjörs -och produktions-team varje vecka. Använd den här länken för att skicka oss värdeful feedback:

Submit Your Feedback

Du kan även hjälpa oss att göra Firefox bättre genom att skicka in användardata

These fine people helped write this article: krissie. You can help too - find out how.