Markup cheat sheet

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
This is a list of the most commonly used wiki markup in support articles. For more complete documentation see:Description What it looks like Wiki Syntax
Bold text bold '''bold'''
Italic text italic ''italic''
Link to another article Name of article [[Name of article]]
Link specific text to another article click here [[Name of article|click here]]
Link to another site http://www.mozilla.org [http://www.mozilla.org]
Link specific text to another site Mozilla [http://www.mozilla.org Mozilla]
Numbered list
 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3
# Item 1
# Item 2
# Item 3
Unordered list
 • Item A
 • Item B
 • Item C
* Item A
* Item B
* Item C
Unordered sub-list within a numbered list
 1. Item 1
 2. Item 2
  • Item 2a
  • Item 2b
 3. Item 3
#Item 1
#Item 2
#* Item 2a
#*Item 2b
#Item 3
Table of Contents Table of Contents
(list of article headings)
__TOC__
Indicates a level 1 heading

Level 1

= Level 1 =
Indicates a level 2 heading

Level 2

== Level 2 ==
Image Name of image [[Image:Name of image]]
Image as part of an ordered list step (indented properly)
 1. Click the disconnect button
  DevicesDisconnect
#Click the disconnect button
#;[[Image:Name of image]]
Video
[[Video:https://youtu.be/4RZ7rd6DPpU]]
Note
Note: Text
{note}'''Note:''' Text{/note}
Warning
Warning: Text
{warning}'''Warning:''' Text{/warning}
Keyboard shortcut Ctrl + T {key Ctrl+T}
Button Button {button Button}
Menu item Settings {menu Settings}

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer