Innehållsblockering

Den här artikeln kan vara inaktuell.

En viktig ändring har gjorts i den engelska artikeln som denna artikel baseras på. Tills denna sida uppdateras, kanske detta kan hjälpa: Content blocking

Vänligen uppdatera din version av Firefox för de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringarna.

Vissa webbplatser använder trackers som kan övervaka din verksamhet på Internet. Innehållsblockering är en samling av inställningar som blockerar många av dessa tredjeparts trackers. Den håller din surfning mer privat så information om dig inte kan spåras, lagras och delas mellan webbplatser.

I vissa fall gör blockering av trackers att delar av sidor eller hela sidor inte laddas. Det är lätt att inaktivera blockering på webbplatser du litar på. Du kan också anpassa dina inställningar för innehållsblockering till att blockera fler eller färre trackers.

Innehållsblockering är en samling inställningar som gör att du kan blockera innehåll som påverkar sekretess och surfning. Med början i Firefox version 63, innehåller innehållsblockering blockering av kakor från tredje part och funktionen som tidigare kallades spårningsskydd, som blockerar alla upptäckta trackers.

Hur man blockerar fler eller färre trackers

Som standard skyddar Firefox dig från att spåras i privata fönster genom en grundläggande lista med kända trackers som tillhandahålls av Disconnect. Firefox tillåter vissa trackers så att webbplatser fungerar korrekt. Du kan ändra dina inställningar för att blockera trackers hela tiden, för att blockera trackers från Disconnects strikta lista, eller att inte blockera några trackers alls.

För att justera dina inställningar:

 1. Klicka på menyknappen fx57menu .
 2. Klicka på Innehållsblockering. Detta tar dig till avsnittet Innehållsblockering i panelen Sekretess & säkerhet.
  Innehållsblockering
 3. Välj dina inställningar för innehållsblockering:
 • Standard Blockerar endast kända trackers i privata fönster. Detta är standardinställningen. För att återställa till standardvärden när som helst, välj Standard.
 • Strikt Blockerar trackers i alla fönster och spårning av tredje partskakor.
 • Anpassad Låter dig välja vad du vill blockera. Du kan också stänga av alla innehållsblockering i Anpassad.

Du kan också ställa in Firefox att alltid skicka en Spåra inte-signal till webbplatser. Se How do I turn on the Do Not Track feature? om du vill veta mer.

Anpassade inställningar:'

Aggressivt spårningsskydd

 1. Välj Anpassad.
 2. Från rullgardinsmenyn, ändra Endast i privata fönster till I alla fönster.
  Strikt innehållsblockering
 3. Klicka på länken Ändra blockeringslista.
 4. Markera kryssrutan Disconnect.me strikt skydd.
 5. Klicka på Spara ändringar.
 6. Välj Kakor. Tredjeparts trackers är standardinställningen. Välj mer aggressiva kakskydd från rullgardinsmenyn.
  • Mer information om hur du blockerar kakor finns i denna artikel.

Ta bort allt skydd

Du kan också ta bort allt skydd som erbjuds av innehållsblockering, vilket effektivt inaktiverar funktionen.

 1. Välj Anpassad.
 2. Rensa (avmarkera) kryssrutan Trackers.
 3. Rensa (avmarkera) kryssrutan Kakor.

Hur ser man när innehållsblockering är på

När Firefox blockerar innehåll på en webbplats visas en sköldikon Address bar shield i adressfältet.

url shield 65

Välj sköldikonen Address bar shield eller informationsikonen site info icon för att expandera panelen kontrollcenter. Detta ger mer information om innehållet Firefox blockerar, som trackers eller spårningskakor från tredje part.

Innehållsblockeringspanelen

Innehållet som blockeras beror på webbplatsen och dina inställningar. Klicka på pilarna > till höger om Trackers och Kakor, för att se vilket innehåll som har blockerats eller tillåtits på en viss webbplats.

Blockerade kakor

Blockerat innehåll kommer att märkas som Blockerad och gråtonad.

Stäng av innehållsblockering för enskilda webbplatser

Sköldikonen Address bar shield visas i adressfältet när Firefox aktivt blockerar innehåll på en sida. Ibland kan innehållsblockering förhindra att sidor eller delar av sidor laddas. Om innehållsblockering stör din surfning kan du inaktivera den på enskilda webbplatser.

 1. Välj sköldikonen Address bar shield eller informationsikonen site info icon för att expandera panelen kontrollcenter.
  Innehållsblockeringspanelen
 2. Klicka på Stäng av blockering för den här webbplatsen för att inaktivera blockeringen för webbplatsen i ett normalt webbläsarfönster. Om du befinner dig i ett privat fönster klickar du på Stäng av blockering tillfälligt (se nedan).
  • När innehållsblockering är inaktiverad visas en sköldikon som är genomstruken shield icon strikethrough i adressfältet.
 3. Om du vill aktivera innehållsblockering, expandera panelen kontrollcenter genom att klicka på skölden eller webbplatsinformationsknappen site info icon och klicka på Slå på blockering för den här webbplatsen.

Innehållsblockering i privat surfning

Eftersom privat surfning inte sparar information om din surfsession, när du inaktiverar innehållsblockering för en webbplats, varar den endast för din aktuella session. När du startar en ny privat surfsession, återställs dina innehållsblockeringsinställningar för alla webbplatser. Om du har inaktiverat innehållsblockering för en webbplats i ett normalt webbläsarfönster fortsätter Firefox att inaktivera innehållsblockering för samma webbplats när det är i ett privat fönster.

Blockeringslista i Firefox

Du kan ändra blockeringslistan som används för att blockera trackers. Som standard använder innehållsblockering listan Disconnect.me som grundskydd. Du kan ändra detta till att använda listan Disconnect.me strikt skydd istället.

 • Den grundläggande skyddslistan blockerar allmänt kända analytikertrackers, sociala delningstrackers och reklamtrackers. Den grundläggande skyddslistan tillåter dock några kända innehållstrackers så att färre sidor påverkas eller inte laddas.
 • Den strikta skyddslistan blockerar alla kända trackers, inklusive analytikertrackers, trackers för social delning, och reklamtrackers samt innehållstrackers. Den strikta listan kommer att störa vissa videor, bildspel och sociala nätverk.

Ändra din blockeringslista

 1. Klicka på menyknappen fx57menu .
 2. Välj Innehållsblockering.
 3. Välj Anpassad.
 4. Klicka på länken Ändra blockeringslista.
 5. Välj den blockeringslista du vill använda.
  Blockeringslista
 6. Klicka på Spara ändringar.
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Andreas Pettersson. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support