How to turn off Java applets

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This article explains how to disable the Java plugin in Firefox so that Java applets no longer run.

By default, Firefox allows Java applets to launch automatically. However, you may decide that you do not want Java applets to run. To disable Java applets in Firefox:

  1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Click on the Java(TM) Platform pluginJava Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) or Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7 and above)Java plugin to select it.
  4. Click on the Disable button (if the button says Enable, Java is already disabled).
  1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Click on the Java(TM) Platform plugin Java Applet Plug-inJava plugin to select it.
  4. Select Never Activate in its drop-down menu if it's not already set.

Java applets will no longer be permitted to launch in Firefox.


Dela artikeln: http://mzl.la/1xKrz49

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, Chris_Ilias, Verdi, scoobidiver, Swarnava, deb.bhattacharya6, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.