How to turn off Java applets

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

This article explains how to disable the Java plugin in Firefox so that Java applets no longer run.

By default, Firefox prompts you to activate Java when you visit websites with Java content. However, you may decide that you do not want Java applets to run. To disable Java applets in Firefox:

  1. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Click on the Java(TM) Platform plugin Java Applet Plug-inJava plugin to select it.
  4. Select Never Activate in its drop-down menu if it's not already set.

Java applets will no longer be permitted to launch in Firefox and you will no longer be prompted to activate Java.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, user669794, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.