How do I restore my tabs from last time?

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Want to visit the pages you had open the last time you used Firefox? Here are some easy ways to do it.

Restore the previous session from the default home page

If you had tabs and windows open when you closed Firefox, the default Firefox Start page will have a Restore Previous Session button. To get your tabs and windows back, just click it.

Restore1 29 - Win Restore1 29 - Mac Restore1 29 - Lin
Note: If you've set your home page to something other than the default Firefox home page, you can restore the default home page.

Restore the previous session from the History menu

Here's how to get back your tabs and windows from a previous session, if you don't use the default Firefox home page:

 1. Click on the menu button new fx menu on the right side of your toolbar.
 2. Select History to expand the drop-down list and choose Restore Previous Session.
  Restore2 29 - Win Restore2 29 - Mac Restore2 29 - Lin

Restore the previous session from the Firefox menu

Here's how to get back your tabs and windows from a previous session using the Firefox menu:

 1. Click the menu button Fx57menu on the right side of your toolbar.
 2. Select Restore Previous Session.
  Fx57RestorePreviousSession

Restore the previous session every time you open Firefox

When Firefox starts, a single window is opened by default, displaying your specified home page. You can set Firefox to always show your windows and tabs from your previous session each time you start Firefox. To change your Firefox startup settings:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. In the When Firefox starts drop-down menu, select Show my windows and tabs from last timeShow your windows and tabs from last time.
  General - Show my windows and tabs from last time - 38 Fx56General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. Below When Firefox starts select Show your windows and tabs from last time
  Fx57General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
For more information about Session Restore, see the article Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, David McRitchie, cor-el, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, pepkaro, mattandeliz, ideato, Joni, Artist. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.