How do I reply to a text message sent to my phone mask?

Firefox Relay Firefox Relay Senast uppdaterad: 03/01/2024
Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

All messages sent to your phone mask will be forwarded to your true phone number. You can reply to these messages from your phone’s messaging app.

To reply to a forwarded message

  1. Open your phone’s message app.
  2. Find the forwarded message you wish to reply to. Forwarded messages will come from your Relay number. The sender’s number will appear in the body of the message.
  3. Start your reply by typing the last four digits of the phone number you want to respond to.
  4. Once you're ready, tap Send.
    Relay Text Reply

All set! The sender will receive the reply from your Relay number, keeping your true number private.

Note: Currently, Relay can only reply to text messages from US and Canadian senders.


Related content

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer