Disable or remove Add-ons

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Extensions, themes, and plugins are all types of add-ons for Firefox. This article describes how to disable and remove add-ons in Firefox.

How to disable extensions and themes

Disabling an extension or theme will turn it off without removing it:

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Extensions or AppearanceThemes.
 2. Select the add-on you wish to disable.
 3. Click its Disable button.the ellipsis (3-dot) icon and select Disable
  disable addon
 4. Click Restart now if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

To re-enable the add-on, find it in the list of add-ons, click the ellipsis (3-dot) icon and click Enable, then restart Firefox if required.

How to remove extensions and themes

Shortcut: If an add-on is on your toolbar, right-click on it and choose Manage Extension to change its settings or Remove Extension to remove it from Firefox.
 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Extensions or AppearanceThemes.
 2. Select the add-on you wish to remove.
 3. Click the Remove button.ellipsis (3-dot) icon and select Remove.
  remove addon
 4. Confirm removal of the add-on and click Restart now if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

How to disable plugins

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

Disabling a plugin will turn it off without removing it:

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Plugins.
 2. Select the plugin you wish to disable.
 3. Select Never Activate in its drop-down menu through the ellipsis icon (3-dot).

To re-enable the plugin, find it in the list of Plugins and select Always Activate in its drop-down menu through the ellipsis icon (3-dot).

How to uninstall plugins

Most plugins come with their own uninstallation utilities. For help uninstalling some popular plugins, go to this list of articles and select the article for the plugin you want to uninstall.

Troubleshooting

// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:AliceWyman, Chris Ilias, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Joni, Marcelo Ghelman, andrewtruong. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support