Disable or remove Add-ons

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Extensions and themes are types of add-ons for Firefox. This article explains how you can disable or remove these add-ons.

Note: Firefox includes OpenH264 and Google Widevine plugins, another type of add-on. To learn more, see Why is there an OpenH264 plugin in Firefox? and Watch DRM content on Firefox.

Disabling and removing extensions

Disabling extensions

Disabling an extension will turn it off without removing it.

 1. Click the menu button Fx89menuButton, click Add-ons and themes and select Extensions.
  • The Add-ons Manager Manage Your Extensions page will open in a new tab.
 2. Scroll through the list of extensions.
 3. Click the blue toggle for the extension you wish to disable.
  fx72 disable extensions

To re-enable the extension, find it in the list of extensions and click the toggle for the corresponding extension. The toggle turns blue when enabled.

To disable extensions that have changed your New Tab, New Window or home page, see An extension changed my New Tab page or home page.

Removing extensions

 1. Click the menu button Fx89menuButton, click Add-ons and themes and select Extensions.
  • The Add-ons Manager Manage Your Extensions page will open in a new tab.
 2. Scroll through the list of extensions.
 3. Click the ellipsis Fx107-Addons-3dotIcon (3-dot) icon for the extension you wish to remove and select Remove.
  fx72 remove extensions

Disabling and removing themes

Firefox comes with a default System theme and optional Colorways, Light, Dark, and Alpenglow themes, but you can add new themes to Firefox. For additional information, see Use themes to change the look of Firefox.

Disabling themes

Click the menu button Fx89menuButton, click Add-ons and themes and select Themes.

 • The Add-ons Manager Manage Your Themes page will open in a new tab.

You will see one Enabled theme and a list of DisabledSaved themes.

When the Enabled theme is not the default System theme, you can disable it by clicking Disable.

fx72 disable themes

This will enable the System theme.

Note: When the Enabled theme is the System theme, it will become disabled when you enable another theme.

Removing themes

You cannot remove themes that come with Firefox ( Colorways, System, Light, Dark and Alpenglow themes) but you can remove themes you've added to Firefox. To remove an added theme:

 1. Click the menu button Fx89menuButton, click Add-ons and themes and select Themes.
  • The Add-ons Manager Manage Your Themes page will open in a new tab.
 2. Click the ellipsis Fx107-Addons-3dotIcon (3-dot) icon that displays for the theme that you want to remove, and then select Remove.
  fx72 remove themesFx107RemoveTheme
Note: If you remove the Enabled theme, the System theme will become enabled.

Troubleshooting

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer