Inställningarfönstret - Innehåll

Det här dokumentet förklarar alla inställningar som finns i panelen Innehåll i Inställningarfönstret i Mozilla Firefox. Klicka på menyknappen New Fx Menu och välj InställningarInställningar. för att öppna inställningarfönstret. För de övriga panelerna, se Inställningarfönstret.

Panelen Innehåll innehåller inställningar för hur webbsidor ska visas.271ed62685f50d7d07502bfd8985c04b-1245614101-494-1.PNG

 • Blockera popup-fönster: Som standard blockerar Firefox oönskade popup-fönster på webbplatser. Avmarkerar du detta alternativ kommer popup-fönster inte att blockeras.
  En del webbplatser använder popup-fönster för berättigade ändamål. Du kan därför låta dessa webbplatser att ändå få öppna popup-fönster. För att göra detta, klicka på knappen Undantag… och skriv in adressen till webbplatsen du vill godkänna, klicka sedan på Tillåt. För att ta bort en webbplats från listan på godkända platser, markera webbplatsen i listan och klicka på knappen Ta bort. För att helt rensa listan, klicka på knappen Ta bort alla.
 • Hämta bilder automatiskt: Normalt visar Firefox alla bilder på webbsidorna. Avmarkera detta alternativ om du inte vill se några bilder.
  Oberoende av om du har aktiverat bilder eller inte kan du genom att klicka på knappen Undantag… bestämma vilka platser som ska blockeras eller tillåtas att skicka bilder. Ange platsen du vill tillåta/blockera bilder ifrån och klicka sedan på Tillåt för att tillåta bilder, eller på Blockera för att blockera bilder.
 • Aktivera JavaScript: JavaScript är ett skriptspråk som ofta används för att göra webbsidor interaktiva. Det kan dock också användas till irriterande funktioner. Avmarkera detta alternativ om du vill avaktivera JavaScript. Tänk dock på att det kan skapa problem med vissa webbplatser. För att mer i detalj styra vad JavaScript kan eller inte kan göra, klicka på knappen Avancerat….


Avancerade JavaScript-alternativ

  • Flytta eller ändra storlek på fönster: Avmarkera denna kryssruta för att stänga av möjligheten för skript att flytta eller ändra storlek på fönster.
  • Höja eller sänka fönster: Avmarkera denna kryssruta för att förhindra att skript flyttar fönster till förgrunden eller bakgrunden.
  • Blockera eller ersätta snabbmenyer: Avmarkera denna kryssruta för att förhindra webbsidor från att blockera Firefox' snabbmenyer.
  • Dölja statusfältet: Avmarkera denna kryssruta för att alltid visa statusfältet i popup-fönster.
  • Ändra texten i statusfältet: Avmarkera denna kryssruta för att inte tillåta ändring av text i statusfältet (som att visa rullande textmeddelanden eller förhindra att länkadressen visas när muspekaren är över en länk).
 • Aktivera Java: Java är ett populärt programmeringsspråk för webben. Ett enkelt Java-program kan köras på olika typer av datorer och på så sätt undvika kravet på programmerare att skapa separata versioner av varje program för olika typer av datorer. Avmarkera denna kryssruta om du inte vill tillåta Java-appletar i Firefox. Tänk på att för att Java-appletar ska fungera måste du också installera en insticksmodul för Java.


Teckensnitt & färger

Standardteckensnitt och Storlek: Webbsidor visas normalt med det teckensnitt och den storlek som anges här. Dock kan webbsidor åsidosätta dessa inställningar om du inte har valt bort det i dialogrutan Teckensnitt. Klicka på knappen Avancerat… för att se ytterligare teckensnittsalternativ.


Dialogrutan Teckensnitt

 1. Från rullgardinsmenyn Teckensnitt för, välj språkgrupp/skript. För att t.ex. ange standardteckensnitten för västeuropeisk språkgrupp/skript (Latin), välj Västeuropeiska språk. För språkgrupp/skript som inte finns i listan, välj Andra språk.
 2. Välj om text med variabel bredd ska vara serif (som ”Times New Roman”) eller sans-serif (som ”Arial”). Specificera sedan den storlek du vill använda för text med variabel bredd.
 3. Välj teckensnitt för Serif, Sans-serif och Fast bredd. Du kan även ändra storleken för teckensnitt med -+fast bredd+-.

Du kan även ange en minimistorlek för teckensnitt som visas på skärmen. Det kan vara till hjälp på de webbplatser som använder så små tecken att de knappt går att läsa.

 • Låt sidor använda egna teckensnitt, i stället för ovanstående: Firefox använder normalt de teckensnitt som webbsidans skapare har angett. Om du avmarkerar denna kryssruta kommer alla webbsidor i stället att använda dina standardteckensnitt.
 • Teckenkodning: Teckenkoden du väljer här kommer att användas för att visa sidor som inte har någon teckenkod specificerad.


Dialogrutan Färger

Text och bakgrund: Här kan du ändra de standardfärger som används för text och bakgrund på webbsidor som inte specificerat detta. Klicka på färgrutorna för att välja färg.

 • Använd systemfärgerna: Markera denna kryssruta för att använda de färger som finns angivna i dina systeminställningar, i stället för de färger du angett ovan.

Länkfärger: Här kan du ändra de standardfärger som används för webblänkar. Klicka på färgrutorna för att välja färg.

 • Stryk under länkar: Vanligtvis stryker Firefox under länkar på webbsidor. Avmarkera denna kryssruta om du inte vill det. Notera att många webbplatser specificerar egna stilregler och att detta alternativ inte har någon effekt på sådana webbplatser.
 • Låt sidor använda egna färger, i stället för inställningarna ovan: Firefox använder normalt de färger som webbsidans skapare har specificerat. Om du avmarkerar denna kryssruta kommer alla webbsidor i stället att använda dina standardfärger.


Språk

En del webbsidor erbjuds på fler än ett språk. Klicka på knappen Välj… för att ange de språk du föredrar.

Dialogrutan Språk: För att lägga till ett språk, klicka på Välj ett språk att lägga till…, välj ett språk och klicka på knappen Lägg till. För att ta bort ett språk, markera det i listan på aktiva språk och klicka på knappen Ta bort. Du kan också ordna språken med hjälp av knapparna Flytta upp eller Flytta ner för att bestämma vilket som ska användas ifall en webbsida erbjuds på två eller flera av dom språk du har valt.
[[Inställningarfönstret Tillbaka till artikeln Inställningarfönstret]::

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Hasse. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.