Favicons do not display

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Favicons are the icons that represent a certain site. If a site does not have a favicon, it will show a standard website icon. They appear in the Location bar, Bookmarks Toolbar, Library window, and Bookmarks Menu. This article will outline possible solutions for favicons not displaying.


Not showing after import

After importing, a bookmark needs to be used once for the favicon to be shown. Click on the bookmark and let the page load. After a few seconds, a favicon should appear.

Not displaying in the Bookmarks Toolbar

The default Firefox theme does not show favicons in the Bookmarks Toolbar. You must use a different theme that supports favicons. Themes can be found at http://addons.mozilla.org/firefox/themes. If you prefer to use the default theme, you try the Mac bookmark toolbar favicons script.


Verify the website has a favicon

Make sure that the website has a favicon.

 1. Navigate to the website.
 2. After the page loads click on the Tools menu, then Page Info. The Page Info window - View technical details about the page you are on should open.

  The image "tools_page" does not exist.
 3. Select the Media panel.
 4. Look for the favicon. The Type should be Icon.

  The image "page" does not exist.

Remember history

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Select the Privacy panel.
 3. Make sure Firefox will: is not set to Never remember history.


Remove then re-add the bookmark

As a last resort, you can delete the bookmark, then add it back. For instructions on adding and deleting bookmarks, read the Create bookmarks to save your favorite webpages article.

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Chris_Ilias. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.