Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Since upgrading my Firefox to 9.0.1, my bookmkark icons no longer show up?

  • 2 përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
  • 7 parje
  • Përgjigjja më e re nga jdesign

more options

Since upgrading to Firefox 9.0.1, all my bookmarks no longer have the icons on the left of them, making it hard to find what I want. How do I go about making the icons appear on all my bookmarks again.

Since upgrading to Firefox 9.0.1, all my bookmarks no longer have the icons on the left of them, making it hard to find what I want. How do I go about making the icons appear on all my bookmarks again.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

more options

That's great, it's all fixed, thank you for your help on this matter