Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I used Internet Explorer. Now Firefox 5. I opted to 'import existing information etc' from I.Explorer whilst installing Firefox. I need to know, step-by-step how to display 'Favorites' which was 'pinned' to my I Explorer screen. Please advise.

  • Pa përgjigje
  • 7 e kanë hasur këtë problem
  • 176 parje
more options

I was comforrtable with the way I used 'favorites' on I. E. I wish to use the 'favorites' in a similar way with Firefox. 1. How do I get 'Favorites' displayed the same way as used in I.E.? (Step-by-step.) 2. If not possible how can I 'import' the old 'Favourites' list and use the saved links to my 'favorites'? (Step-by-step please.)

I was comforrtable with the way I used 'favorites' on I. E. I wish to use the 'favorites' in a similar way with Firefox. 1. How do I get 'Favorites' displayed the same way as used in I.E.? (Step-by-step.) 2. If not possible how can I 'import' the old 'Favourites' list and use the saved links to my 'favorites'? (Step-by-step please.)